Διαβήτης - Επιστημονικές Ερευνες

Ενδεικτικές Επιστημονικές Ερευνες που επιβεβαιώνουν τις δραστικές θεραπευτικές ιδιότητες της φυσικής αγωγής για την αντιμετώπιση Διαβήτη.

 

Cannabis sativa oil 

 
Linseed oil 

Milk thistle oil 
 
Black cumin seed oil 
 
Neurozan 
 
Coconut oil 
 
Gymnema 
 
Cinnamon 
 
Omega 7(palmitoleic acid)